Výsledky

4. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Andrej Bolibruch Pankúchova 6, Bratislava Z4 D 13 00:53:05
2. Jakub Vadovič GJH BA Z4 D 12 00:55:12
3. Oleg Boyko ZS Budimir Z4 D 10 00:47:42
4. Nela Gunišová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z4 C 9 00:56:20
5. Florián Mrocek Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom Z4 B 13 00:50:39
6. Šimon Waclawiec ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z4 B 7 00:56:40
7. Martin Klimiček ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z4 B 6 00:54:02
8. Denis Doležaj ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z4 B 5 00:27:54
9. Ondrej Jankovič ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z4 B 5 00:45:01
10. Maksim Hurov Škola St. Jozef, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Z4 A 8 00:29:22
11. Kateryna Bezpala Spojena škola sv.Jozefa, Nove Mesto nad Vahom Z4 A 8 00:55:25
12. Šimon Trenčanský ZŠ sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom Z4 A 8 01:00:25
13. Benjamin Svorad ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z4 A 5 00:33:50
14. Šimon Hašana ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z4 A 4 00:32:26
15. Jakub Chlapik Zs sv. Jozefa Z4 - 0 -

5. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Viktoriia Boyko Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír Z5 E 22 00:58:14
2. Artem Pivnenko Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimir Z5 E 16 00:59:35
3. Ivana Kiselá Základná škola Krosnianska 4 Z5 D 21 00:59:09
4. Ján Mikuláš ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou Z5 D 16 00:55:52
5. Lívia Kropuchová ZŠ Krosnianska 4, Košice Z5 D 15 00:53:28
6. Nikola Bindasová ZŠ a MŠ Kapušany pri Prešove Z5 C 12 00:59:48
7. Dávid Mezeš Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa 06401 Z5 C 9 00:49:15
8. Martin Sedlár ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 C 9 00:57:34
9. Samuel Dic Spojená škola bl. biskupa Gojdiča Z5 B 14 00:43:45
10. Klára Cmarová ZŠ a MŠ Kapušany Z5 B 9 00:51:19
11. Michaella Emma Kováliková ZŠ A.Sládkoviča , Pionierska 9, Sliač 962 31 Z5 B 9 00:58:20
12. Sofia Beňadiková ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 B 9 00:59:35
13. Tomáš Vašak ZŠ Čečejovce Z5 B 9 00:59:36
14. Michaela Ďurčiová ZŠ Ludanice Z5 B 8 00:38:34
15. Ján Valent ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 B 7 00:20:38
16. Matej Porubský Základná škola Park Angelinum Z5 B 7 00:39:56
17. Lucia Bilická ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 B 7 00:51:03
18. Andriy Rutkovskyy Komenské 6 Z5 B 5 00:46:39
19. Patrik Rendek ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 B 5 00:47:44
20. Zoja Hevierova SŠ sv.Jozefa NMn/V Z5 A 7 00:20:29
21. Nella Košecká ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 A 7 00:51:15
22. Kristína Tokárová ZŠ s MŠ Kapušany Z5 A 5 00:53:09
23. Martin Bukčuliak ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 A 4 00:07:28
24. Dorota Lysá ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z5 A 4 00:12:54
25. Aneta Karabinošová Spojená škola blahoslaveného biskupa Gojdiča Z5 - 0 -

6. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Matúš Varhoľák ZŠ sv.CaM Bernoláková 18, Košice Z6 E 22 00:59:37
2. Matej Kováč ZŠ, Zlatá 2, Rožňava Z6 E 19 00:54:59
3. Ema Fedoročková ZŠ Belehradská 21 Z6 D 18 00:48:17
4. Roman Weiss ZŠ Jastrabá / Domáce vzdelávanie Z6 D 15 00:47:07
5. Matej Gašpierik Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Z6 D 12 00:30:47
6. Katarína Kromerová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z6 C 13 00:51:48
7. Kristián Belák ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z6 C 13 00:59:39
8. Terezka Doležajová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z6 C 11 00:48:29
9. Natália Kerestešová ZŠ a MŠ Kapušany pri Prešove Z6 C 10 00:47:13
10. Michal Škorniak ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z6 B 10 00:43:52
11. Martin Dvonč ZŠ Bahoň Z6 B 10 00:52:20
12. Vladimír Kočiščák Spojená škola bl. biskupa Gojdiča Z6 B 10 00:54:59
13. Samuel Krištof ZŠ a MŠ Kapušany Z6 B 8 00:30:23
14. Damián Radačovský ZŠ s MŠ Kapušany Z6 B 8 00:35:45
15. Natália Husovská ZŠ s MŠ Kapušany Z6 B 8 00:52:54
16. Matej Suchy ZŠ s materskou Kapušany Z6 B 7 00:25:23
17. Alexandra Jankovičová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z6 B 6 00:48:08
18. ab kobra Gymnazium adama raimana Z6 B 5 00:07:36
19. filip kordovan Gymnázium Konštantinová 2 Z6 B 5 00:26:28
20. Sofia Čanigová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z6 A 5 00:22:34
21. Laura Krajčovičová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z6 A 4 00:21:21
22. Rudolf Líška Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom, 91501 Z6 A 4 00:53:11

7. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Šimon Jonaštík Gymnázium, Grösslingová Bratislava Z7 E 15 00:45:43
2. Kristofer Noel Rjabinčák Krosnianska 4, Košice Z7 E 14 00:54:27
3. Tomáš Urmanič Gamča Z7 E 14 01:00:11
4. Karolína Mihaliková Gymnázium Alejová 1 Z7 E 11 00:54:27
5. Lukas Bystrický Gymnázium Grosslingova 18, Bratislava Z7 E 10 00:56:17
6. Natália Gaidošová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z7 E 10 01:00:01
7. Ján Ovčiarik ZŠ JF Rimavského Hnúšťa Z7 E 9 00:58:48
8. Richard Semanišin Gymnázium Alejová, Košice Z7 E 8 00:54:26
9. Alex Raček Gymnázium Alejova 1 Z7 E 8 00:54:49
10. Filip Feher ZŠ Park Angelinum 8 Z7 D 13 00:58:18
11. Richard Futáš ZŠ Park Angelinum 8, Košice Z7 D 12 01:00:21
12. Jakub Porubsky Zakladna skola Park Angelinum, Kosice Z7 D 11 00:56:04
13. Adam Sedlák Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Z7 D 10 00:45:09
14. Martin Fedoročko Gymnázium, Alejová 1, Košice Z7 D 10 00:45:37
15. Paulína Ďulová Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Z7 D 10 00:53:37
16. Petra Juríková Gymnázium sv.Tomáša Akvinského,040 01 Košice Z7 D 10 00:55:12
17. Anita Feková Spojená škola bl. biskupa Gojdiča Z7 D 10 00:55:54
18. Marek Babuščák Gymnázium, Alejová 1, Košice Z7 D 10 00:57:27
19. Kamila Dubeňová Gymnázium Konštantínova 2, Prešov Z7 D 10 00:58:24
20. Rudolf Gális Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice Z7 D 8 00:51:39
21. Alexandra Daňková Gymnázium svätého Tomáša Akvinského Košice Z7 D 8 00:59:17
22. Lenka Amelie Baliková ZŠ s MŠ Kapušany Z7 D 8 00:59:49
23. Robert Laluha ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z7 D 7 00:57:33
24. Jakub Dufala Žš a MŠ Kapušany Z7 D 7 00:58:26
25. Ján Dorko Gymnázium Konštantínova 2 Z7 C 7 00:56:06
26. Klára Valentová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z7 C 6 00:50:43
27. Klára Krajčovičová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z7 C 6 00:53:14
28. Emma Neufeld ZŠ Park Angelinum 8 Z7 C 5 00:42:05
29. Petronela Geciková ZŠ Kapušany Z7 C 5 00:59:16
30. Jakub Sedlár ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z7 C 5 00:59:29
31. Jakub Líška ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z7 C 4 00:43:34
32. Mária Dubravská Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Z7 B 3 00:27:41
33. Natália Dadejova Zš Kapušany Z7 B 2 00:49:51
34. Olívia Gerhátová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z7 B 2 00:55:53

8. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Natália Kropuchová ZŠ Krosnianska 4, Košice Z8 F 16 00:53:55
2. Jakub Trapl Gymnázium I.Kraska Rimavská Sobota Z8 E 15 00:35:24
3. Michael Honetschläger Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava Z8 E 15 00:53:12
4. Tomáš Kováč Základná škola, Zlatá 2, Rožňava Z8 E 13 00:56:23
5. Daniel Ďuriš ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z8 E 8 00:54:58
6. Lukáš Gay Gymnázium Alejová 1, KOšice Z8 D 10 00:53:50
7. Patrik Hatok ZŠ Kapušany Z8 D 9 00:55:39
8. Samuel Kríž ZŠ s MŠ Kapušany Z8 D 8 00:52:11
9. Dominik Feňovčík ZŠ Belehradská 21, Košice Z8 D 7 00:16:36
10. Matej Lacena ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z8 D 7 00:42:39
11. Rút Gumanová ZŠ s MŠ Kapušany Z8 D 7 00:43:26
12. Natália Šišimová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z8 D 7 00:47:38
13. Ruth Valentová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z8 D 7 00:56:27
14. Michaela Lukáčová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z8 D 6 00:35:52
15. Jakub Košecký ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z8 C 5 00:59:20
16. Ondrej Kučerík Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom Z8 B 2 00:19:46
17. Miloš Beniak ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z8 B 2 00:54:07

9. ročník

Poradie Meno Škola Ročník Úroveň Počet vyriešených úloh Čas poslednej odovzdanej úlohy
1. Alžbeta Svítková ZŠ Svätý Jur Z9 E 15 00:50:33
2. Magdaléna Škriabová ZŠ Krosnianska 4, Košice Z9 E 15 00:51:35
3. Daniel Ryan Takáč Gymnázium Alejová 1, Košice Z9 E 13 00:56:24
4. Alica Leporisová Gymnázium Ladislava Novomeského, BA Z9 E 9 00:53:59
5. Lukáš Paška Základná škola Kežmarská 30 Z9 D 7 00:46:03
6. Martin Krajčovič ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 415/40 Ludanice Z9 D 7 00:51:20
7. Ivan Masník ZS Horna Dolna Z9 D 7 00:57:04
8. Ján Žitný Základná škola ul. Karpatská Z9 D 6 00:30:24